Godziny Pracy

Godziny pracy lekarzy można sprawdzić w E-Rejestracji.

Informacje o dniach i godzinach przyjęć lekarzy umieszczone są na drzwiach gabinetów lekarskich w przychodni oraz w rejestracji.

tel 42 714-35-20
tel 42 715-45-20

Informacje o rodzaju prowadzonej działalności znajdują się na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed przychodnią.