INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

projekt

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

projekt

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Szanowni Państwo w związku z realizacją przez Centrum Medyczne „Boruta” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu w ramach współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia (Departament Innowacji) Projektu pod nazwą:

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ)”

uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu w ramach wykonania tego projektu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyć finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem:
• specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
• elektronicznego formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju – www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Informacje na temat mechanizmu funkcjonowania umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można znaleźć na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Jednocześnie zapewniamy, że Centrum Medyczne Boruta z siedzibą w Zgierzu zaniecha podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.