Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.,95-100 Zgierz ul. Struga 2/4

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

– aparat rentgenowski ogólnodiagnostyczny Quantum Quest

– aparat stomatologiczny Planmeca Intra

– aparat tomograficzny GE Bright Speed

  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego:

– pracownia rentgenowska

– pracownia tomograficzna

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie:

– pracowni rtg: Nr 166/2013 z dn. 31.07.2013r. PWIS w Łodzi; Nr 167/2013 z dn. 31.07.2013r.      w Łodzi; Nr 168/2013 z dn. 31.07.2013r. PWIS w Łodzi

– pracowni tomograficznej: Nr 253/2014 z dn. 10.10.2014r. PWIS w Łodzi;                                    Nr 254/2014 z dn. 10.10.2014r. PWIS w Łodzi

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 1.01.2021 – 31.12.2022) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 0,5 mSv.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.