20160427_100411

W latach 2013 – 2015 podjęto szereg przedsięwzięć w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz poprawy wizerunku Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu na kwotę ok. 2 000 000 zł. Wykonano instalację przyzywową w oddziałach szpitalnych. Zmodernizowano rozdzielnicę elektryczną RG. Zakupiono tomograf komputerowy. Rozbudowano i przebudowano budynek administracyjno-biurowy na potrzeby zakładu rehabilitacji. Wybudowano nowe […]

Read More