Oferta Usług

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Programy profilaktyczne:
– profilaktyka chorób układu krążenia,
– profilaktyka przewlekłych chorób płuc (podstawowa i poszerzona).

2. Specjalistyki:
– poradnia dermatologiczna,
– poradnia kardiologiczna,
– poradnia okulistyczna,
– poradnia otolaryngologiczna,
– poradnia ginekologiczno-położnicza,
– poradnia chirurgii ogólnej,
3. Stomatologii.
4. Diagnostyki:
– laboratorium medyczne,
– ekg,
– próby wysiłkowe,
– całodobowe monitorowanie czynności serca (holter),
– echo serca,
– badanie doplerowskie naczyń krwionośnych,
– usg brzucha i narządów powierzchownych (tarczyca),
– spirometria,
– audiometria,
– rtg.
5. Rehabilitacji:
– rehabilitacja lecznicza,
– masaże,
– ciepłolecznictwo (termożele, sollux),
– pole magnetyczne,
– ultradźwięki,
– krioterapia,
– kinezyterapia,
– laser,
– hydroterapia,
– Oddział dziennej rehabilitacji.
Jest to Oddział obejmujący szeroko pojętą rehabilitację narządów ruchu z uwzględnieniem wskazań ortopedycznych – pourazowych, po zabiegach operacyjnych, z przewlkełymi schorzeniami, reumatologicznych i innych, kiedy niemożliwe jest korzystanie przez pacjenta z zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych.
Zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.
Świadczenie zdrowotne obejmuje minimum dwie porady lekarskie, ćwiczenia kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne.
Turnus rehabilitacyjny trwa 6 tygodni. Pakiet usług zawiera 5 zabiegów, które realizowane są w godzinach od 8.00 do 16.00.
6. Hospitalizacji:
Oddział chorób wewnętrznych
– 30 łóżek szpitalnych,
– 4 stanowiska intensywnej terapii,
– sale 2,3,4 osobowe,
– świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne,
– rehabilitacjia,
– edukacja zdrowotna.
Oddział leczy przede wszystkim następujące schorzenia:
– choroby niedokrwienne serca,
– zaburzenia rytmu serca,
– niewydolność krążenia,
– nadciśnienie tętnicze,
– udary,
– zapalenie płuc i oskrzeli,
– cukrzyce w różnych stadiach,
– anemie,
– zaburzenia wodno-elektrolitowe gospodarki kwasowo-zasadowej.
Oddział geriatrii
Oddział geriatryczny przeznaczony jest do wykonywania kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów powyżej 65 roku życia
– 10 łóżek szpitalnych
– diagnostyka
– farmakoterapia
– rehabilitacja
– tlenoterapia
– psychoterapia
– całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska
7. Medycyny Pracy – zakres działania:
– wg. zawartych umów z zakładami pracy na świadczenie usług medycznych dla pracowników,
– wg. zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na badanie uczniów kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczestników studiów doktoranckich.
Poradnie
Oddziały
Pracownie diagnostyczne