kartaprawpacjenta1

Pacjent ma prawo do… Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Prawo do informacji Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych Prawo pacjenta do tajemnicy informacji Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza […]

Read More