Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap.

Przebudowa i modernizacja pierwszego i trzeciego piętra(administracyjna) oraz dwóch klatek schodowych w budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu- II etap

Usługa Ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II

Usługa Ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Najem analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników dla laboratorium analitycznego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

 

Usługa ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II

Usługa ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Najem automatycznego analizatora biochemicznego wraz z zakupem odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap

Remont i modernizacja instalacji tlenu medycznego wraz ze źródłem zasilania oraz sygnalizacją alarmową

Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

„Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatek schodowych w budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”

Usługa Ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Dostawa i dystrybucja posiłków dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Dostawa leków dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – III

 

Utworzenie aplikacji internetowych służących do badań drogą internetową on-line oraz zintegrowanie systemu medycznego i administracyjnego wraz z E – usługami w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Dostawa leków dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – III

Dostawa i dystrybucję posiłków

Najem analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb PZOZ w Zgierzu

Dostawa zestawu do prób wysiłkowych

Dostawa i dystrybucję posiłków

Dostawę tlenu medycznego dla potrzeb PZOZ w Zgierzu

Kompleksową modernizację i przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro

Modernizację pomieszczeń oddziału rehabilitacji – parter

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przetarg nieograniczony na kompleksową modernizację
parteru budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i wyposarzenia medycznego

 

Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników

Najem automatycznego analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

Dostawa leków

Dostawę artykułów medycznych – 9 części

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego

Dostawę leków dla potrzeb PZOZ w Zgierzu

Dostawę tlenu medycznego dla potrzeb PZOZ w Zgierzu

Dostawę lanalizatora biochemicznego wraz z dostawa odczynników

Modernizacja i przebudowa części parteru w budynku szpitalnym PZOZ w Zgierzu

Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro, etap 2

Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro, etap 3

Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz z E – usługami oraz opieką serwisową, szkoleniem użytkowników i administratora w ramach projektu współfinansowanego przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Usługa ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu