Ogłoszenia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/23 z dnia 06.04.2023 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane w ramach złożonego przez  Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu pn.„Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” w projekcie pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, określony we wniosku o dofinansowanie Projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 

Zamawiający:

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.

ul. A. Struga 2-4, 95-100 Zgierz

NIP: 732-217-05-33

REGON: 101475535

 

 1. Przedmiot i opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych sprzętów:

 1. Komputer stacjonarny – 20 szt.:
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, producenta
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor

 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19500 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/  Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku, na wezwanie Zamawiającego przedstawi wydruk ze strony wykonany w okresie od momentu ogłoszenia postępowania do momentu składania ofert.
Pamięć RAM 8GB  DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, min. 1 slot wolny
Pamięć masowa Min. 256GB M.2 NVMe PCIex4
Karta graficzna Zintegrowana z procesorem
Napęd optyczny DVD-RW
Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, port audio combo ( słuchawki + mikrofon) na panelu przednim, na tylnym audio out
Obudowa Typu Tower. Suma wymiarów mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 777 mm, waga max 7kg,

Zasilacz o mocy max. 180W

Wbudowany w zasilaczu lub w obudowie system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania komputera.

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisku POWER [ tzn. barw
i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wnęk zewnętrznych oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych
w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodność z systemem operacyjnym Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

 

Bezpieczeństwo Ukryty w laminacie płyty głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia
i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, dostępu do sieci i internetu oraz bez konieczności podłączenia urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz bez konieczności pobierania
i instalowania np. na ukrytej pamięci flash BIOS
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, nazwę producenta komputera, model komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z wewnętrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, obecnej, minimalnej i maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora.

Możliwość wyłączania portów USB w tym:

– tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy,

– tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

– wszystkich portów  USB

– pojedynczo

Certyfikaty i standardy Urządzenia wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 50001 (certyfikaty załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – załączyć do oferty
w formie oświadczenia producenta.

Certyfikat Energy Star 8.0 lub TCO dla oferowanego modelu – załączyć do oferty

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta)
Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. – Załączyć do oferty.

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS.
Porty I/O Wbudowane porty:

– panel przedni : 2x USB 3.2 gen 1, 2x USB 2.0,  1x audio (dopuszcza się combo)

– panel tylny: 1x audio out, 2x USB 3.2 gen 1, 2x USB 2.0, 1x DP 1.4, 1x HDMI 1.4b, 1x RJ45 ,

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :  1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1,   min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3  złącza SATA 3.0, 1 złącze M.2 dla dysków SSD, 1 złącze M.2 dla bezprzewodowej karty WiFI

Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty

Mysz optyczna USB

Dodatkowe oprogramowanie Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :

– upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,

– możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego
z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji :

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodność z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu
a do punktu e.

– wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

– możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

– rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty
( dd-mm-rrrr )

– sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane
z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania )

– dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

– raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

 

 1. Komputer stacjonarny – 1 szt.:
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, producenta
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor

 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13800 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/  Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku, na wezwanie Zamawiającego przedstawi wydruk ze strony wykonany w okresie od momentu ogłoszenia postępowania do momentu składania ofert.
Pamięć RAM 4GB  DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, min. 1 slot wolny
Pamięć masowa Min. 1 TB
Karta graficzna Zintegrowana z procesorem
Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, port audio combo ( słuchawki + mikrofon) na panelu przednim, na tylnym audio out
Obudowa Typu Tower. Suma wymiarów mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 777 mm, waga max 7kg,

Zasilacz o mocy max. 180W

Wbudowany w zasilaczu lub w obudowie system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania komputera.

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisku POWER [ tzn. barw
i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wnęk zewnętrznych oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych
w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodność
z systemem operacyjnym
Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

 

Bezpieczeństwo Ukryty w laminacie płyty głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia
i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, dostępu do sieci i internetu oraz bez konieczności podłączenia urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz bez konieczności pobierania
i instalowania np. na ukrytej pamięci flash BIOS
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, nazwę producenta komputera, model komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z wewnętrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, obecnej, minimalnej i maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora.

Możliwość wyłączania portów USB w tym:

– tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy,

– tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

– wszystkich portów  USB

– pojedynczo

Certyfikaty i standardy Urządzenia wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 50001 (certyfikaty załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – załączyć do oferty
w formie oświadczenia producenta.

Certyfikat Energy Star 8.0 lub TCO dla oferowanego modelu – załączyć do oferty

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta)
Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. – Załączyć do oferty.

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS.
Porty I/O Wbudowane porty:

– panel przedni : 2x USB 3.2 gen 1, 2x USB 2.0,  1x audio (dopuszcza się combo)

– panel tylny: 1x audio out, 2x USB 3.2 gen 1, 2x USB 2.0, 1x DP 1.4, 1x HDMI 1.4b, 1x RJ45 ,

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :  1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1,   min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3  złącza SATA 3.0, 1 złącze M.2 dla dysków SSD, 1 złącze M.2 dla bezprzewodowej karty WiFI

Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty

Mysz optyczna USB

Dodatkowa karta PCI-E z dwoma portami RS 232

Dodatkowe oprogramowanie Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :

– upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,

– możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego
z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji :

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodność z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu
a do punktu e.

– wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

– możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

– rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty
( dd-mm-rrrr )

– sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane
z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania )

– dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

– raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

 

 

 1. Serwer – 1 szt.:
Parametr Minimalne wymagania
Obudowa Obudowa typu Tower z możliwością instalacji do 4 dysków twardych 3,5”.
Płyta główna Z możliwością instalacji jednego fizycznego procesora, posiadająca minimum 4 sloty na pamięć RAM UDIMM  z możliwością zainstalowania do minimum 128GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.
Procesor Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy
z zaoferowanym serwerem min.2.9GHz, 12MB pamięci cache, 65W.
Pamięć RAM 16 GB pamięci RAM UDIMM o częstotliwości taktowania minimum 3200MHz
Sloty PCI Express Funkcjonujące sloty PCI Express:
– minimum 4 sloty PCI Express w tym przynajmniej 2 sloty Gen4
Interfejsy sieciowe/FC/SAS Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express.
Dyski twarde Możliwość instalacji dysków twardych 3,5” typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD.

Zainstalowane:

·         2 dyski SSD o pojemności min. 960GB

 

Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB oraz możliwość konfiguracji w RAID1.

Kontroler RAID Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10.
Wbudowane porty Minimum 8 portów USB z czego min. 1 w technologii 3.0

1x RS-232

1x VGA

Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280×1024 pikseli
Chłodzenie
i zasilanie
Wentylator, zasilacz o mocy minimum 300W wraz z kablami zasilającymi.
Diagnostyka
i Bezpieczeństwo
·         zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0

·         Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:

·         zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

·         zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);

·         szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;

·         wsparcie dla IPv6;

·         wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

·         możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;

·         wsparcie dla dynamic DNS;

·         możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera

Oprogramowanie do zarządzania ·         Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

·         integracja z Active Directory

·         Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

·         Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

·         Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

·         Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

·         Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

·         Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.

·         Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

·         Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji

·         Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

·         Szybki podgląd stanu środowiska

·         Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

·         Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

·         Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

·         Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

·         Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej

·         Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

·         Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

·         Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

·         Możliwość importu plików MIB

·         Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich

·         Możliwość definiowania ról administratorów

·         Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów

·         Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

·         Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

·         Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów

·         Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.

·         Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności.

·         Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych
w oparciu o profile

·         Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami.

·         Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta.

·         Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

·         Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym.

·         Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

Warunki gwarancji 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy
z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

 

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet
w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty)
Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do ofertyOferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019 i Microsoft Windows Server 2022

 

 1. Laptop – 1 szt.
  Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
Matryca Matryca o przekątnej 15,6” z powłoką matową i rozdzielczością 1920 x 1080. Jasność matrycy 250 cd/m2
Procesor Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 13600 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku, na wezwanie Zamawiającego przedstawi wydruk ze strony wykonany w okresie od momentu ogłoszenia postępowania do momentu składania ofert.

Pamięć RAM 8GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy do min 64GB
Pamięć masowa Min. 512GB SSD NVMe
Karta graficzna Zintegrowana z procesorem
Klawiatura Klawiatura w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną.
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki

Cyfrowy mikrofon wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

Złącze audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

Łączność bezprzewodowa Karta Wireless AX 2×2 + Bluetooth 5.1

 

Bateria
i zasilanie
Min. 51Whr Zasilacz o mocy min. 65W
Waga Waga max 2 kg z baterią
Certyfikaty TCO

Certyfikat EPEAT

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia
i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional
Porty i złącza Wbudowane porty i złącza: 1x Thunderbolt 4 (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4); 1x AC power; 1 RJ-45; 3x USB Type-A 5Gbps; 1 HDMI 2.1
Warunki gwarancyjne 2 lata gwarancji producenta.

 

 1. Monitor – 20 szt.
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 23,8”
Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,275 mm x 0,275 mm
Jasność 250 cd/m2
Kontrast 1000:1
Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy

(maksymalnie)

5ms (gray to gray) w trybie fast

8ms (gray to gray) w trybie normal

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz
Gama koloru Min. 99% sRGB
Częstotliwość odświeżania poziomego  30 – 83  kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego  56 – 76  Hz
Pochylenie monitora W zakresie 26 stopni
Wydłużenie w pionie Tak, min 150 mm
PIVOT Tak
Obrót lewo/prawo Min. 90 stopni
Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa
Podświetlenie System podświetlenia WLED
Zużycie energii Maksymalne 48W, czuwanie mniej niż 0.2W

Energy Star nie więcej niż 12W

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą
Waga bez podstawy Maksymalnie 3.4kg
Waga z podstawą Maksymalnie 5.6kg
Złącze 1 x 15-stykowe złącze D-Sub,

1 x HDMI 1.4,

1 x złącze DisplayPort 1.2

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB 3.2 gen 1 upstream

Gwarancja Czas trwania gwarancji 3 lata

Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Gwarancja zero martwych pikseli

Certyfikaty EPEAT Gold, Energy Star 8.0

Monitor musi się znajdować na stronie TCO:

http://tcocertified.com/product-finder/

Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi

VESA 100mm. Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników.

 

 1. UPS – 21 szt.
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS
 • Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 900VA / 480W
 • Kształt napięcia wyjściowego Sinusoida schodkowa
 • Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
 • Waga max. 6,5 kg
 • Temperatura eksploatacji 0 – 40 °C
 • Wilgotność względna podczas pracy 0 – 95 %
 • Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry
Parametry wejściowe
 • Nominalne napięcie wejściowe 230V
 • Częstotliwość wejściowa 50 Hz
 • Wtyczka sieciowa
Parametry wyjściowe

 

 • Napięcie wyjściowe 230VAC

·         Złącza/gniazda wyjściowe 2x typ C/F (Schuko)

Akumulatory i czas podtrzymania
 • Czas podtrzymania:

≥ 6 minut dla obciążenia 50%

 • Typowy czas ładowania ≤ 8 godzin
Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja
 • CE, PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008,
 • 2 lata gwarancji producenta (bez akumulatora)

 

 1. UPS – 1 szt.
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS
 • Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 2000VA / 1300W
 • Obudowa typu Tower
 • Waga max. 24 kg
 • Temperatura eksploatacji 0 – 40 °C
 • Wilgotność względna podczas pracy 20 – 80 %
 • Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-1000metry
 • Klasa ochrony IP 20
Parametry wejściowe
 • Nominalne napięcie wejściowe 230V
 • Częstotliwość wejściowa 50 Hz
 • Złącza/gniazda wejściowe

Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko

Parametry wyjściowe

 

 • Napięcie wyjściowe 230 V AC

·         Zniekształcenia napięcia wyjściowego ≤ 5%

·         Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50 ± 1 Hz

·         Typ przebiegu sinusoida

·         Złącza/gniazda wyjściowe

4 x PN-E-93201

Akumulatory i czas podtrzymania
 • Czas podtrzymania:

≥ 4 minuty dla pełnego obciążenia

≥ 5 minut dla obciążenia 80%

≥ 9 minut dla obciążenia 50%

 • Typowy czas ładowania ≤ 5 godzin
Komunikacja i zarządzanie

 

 • Porty komunikacyjne: USB 2.0
 • Alarm dźwiękowy: Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja

 

 • CE, PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008,
 • 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulatory

 

 1. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Prędkość kopiowania i drukowania dla formatu A4: 35 str./min.

Funkcje: kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, faks

Panel sterowania: kolorowy, dotykowy o przekątnej 7 cali, polecenia w języku polskim
z możliwością regulacji pochyłu

Czas uzyskania pierwszej strony: 5,3 s.

Kopiowanie ciągłe: 1 – 9999

Moduł dupleksu

Rozdzielczość kopiowania i drukowania: optyczna 600 x 600 dpi, interpolowana 9600 x 600 dpi

Podajnik dokumentów: dwustronny

Pojemność podajnika dokumentów: 50 arkuszy (80 g/m2) / 25 wizytówek

Formaty obsługiwane przez podajnik dokumentów: A4 – A6

Skanowanie i kopiowanie wizytówek przez podajnik dokumentów (minimalne wymiary
51 x 89 mm)

Prędkość skanowania (mono i w kolorze, A4): 18 obr./min. (dwustronnie) / 40 obr./min. (jednostronnie)

Procesor: 1,4 GHz

Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, wifi (IEEE802.11 n/g/b)

Protokoły drukowania: TCP/IP (IPv4, IPv6), LPR/LPD, Raw Port 9100, IPP1.0

Pamięć RAM: 5 GB

Twardy dysk: 500 GB

Pojemność papieru (std/maks, 80 g/m2): 550 ark. / 2350 ark.

Kaseta na papier: 500 ark. (80 g/m2), gramatura 60 – 105 g/m2, formaty A4-A6

Podajnik ręczny: 50 ark. (80 g/m2), gramatura 55-220 g/m2, formaty A4-A6

Opcjonalne kasety na papier: 600 ark. (80 g/m2), gramatura 55-220 g/m2, formaty A4-A5

Pojemność tacy odbiorczej: 250 ark. (80 g/m2)

Czas nagrzewania: 20 s.

Języki opisu strony: PCL6, Adobe PostScript 3

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X10.6 i późniejsze

Możliwość rozbudowy o finiszer zszywający o pojemności odbiorczej 300 ark. (80 g/m2)

Funkcje finiszera: zszywanie, sortowanie z przesunięciem

Zoom: 25-400%

Niezależne przeskalowanie dla orientacji X i Y

Kolejka zadań: 99 zadań

Zapisywanie programów pracy: 48 programów

Pomijanie pustych stron podczas kopiowania i skanowania

Kopiowanie dowodu / wizytówek: kolejno umieszczamy obie strony dokumentu w tym samym miejscu na szybie, a urządzenie automatycznie rozmieszcza obie strony na tej samej stronie arkusza

Umieszczanie daty, numeru strony, znaku wodnego lub tekstu na kopiowanych dokumentach

Bezpośredni wydruk: z serwera FTP, e-maili, z folderu sieciowego, z pamięci USB

Formaty plików obsługiwane przez wydruk bezpośredni: TIFF, JPEG, PRN, TXT, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, PNG, DOCX, PPTX, XLSX

Pomijanie pustych stron podczas wydruku bezpośredniego

Drukowanie tandemowe: praca składająca się z wielu zestawów zostanie rozłożona na
2 urządzenia podłączone do sieci

Drukowanie mobilne: z systemów Android i iOS

Miejsca docelowe skanowania: do emaila, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), na pulpit, na twardy dysk, do pamięci USB, do chmury (One Drive for Business, Google Drive, Box, Sharepoint)

Sieciowe skanowanie w trybie TWAIN

Formaty skanowania: TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF/A-1a, szyfrowany PDF, przeszukiwalny PDF, XPS, TXT, RTF, edytowalne pliki XLSX, PPTX, DOCX (z edycją tekstu)

Wbudowany OCR: możliwość skanowania dokumentów do edytowalnych plików XLSX, PPTX, DOCX z poziomu panelu sterowania (bez instalacji dodatkowego oprogramowania na zewnętrznych serwerach) bez ograniczeń czasowych, licencyjnych bądź ilościowych (wyrażonych w stronach)

Rozdzielczość skanowania (optyczna): 600 x 600 dpi

Książka adresowa: co najmniej 2000 wpisów

Skanowanie wizytówek: możliwość skanowania wizytówek do formatu .vcf przez podajnik dokumentów lub z szyby oryginału (jednoczesne skanowanie wielu wizytówek)

Skanowanie wielu dokumentów z szyby: każdy dokument zostanie zapisany jako oddzielny plik

Pojemność pamięci faksu: 1 GB / do 2000 stron

Funkcja PC-Fax: wysyłanie faksu z komputera / odbiór do komputera – bez drukowania odebranych faksów i korzystania z papierowego dokumentu przy wysyłaniu

Podgląd dokumentów na panelu przed rozpoczęciem kopiowania / skanowania z możliwością edycji (przed rozpoczęciem pracy możliwość wykonania na panelu sterowania następujących czynności: zmiany kolejności stron, obracania stron, wymazywania treści, wstawiania pustej strony)

Ilość folderów twardym dysku: do 1000 (z możliwością ochrony hasłem)

Pojemność twardego dysku: do 3000 plików / 20 000 stron

Konta użytkowników: 1000

Obsługiwane protokoły: SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0), http, HTTPS, IPP, IPP-SSL, FTP, FTPS, SMTP-SSL, SMTP, POP3, POP3-SSL, LDAP, LDAP-SSL, IPsec, S/MIME, IEEE 802.1X, SNMP (v1, v3)

Szyfrowanie danych: z wykorzystaniem AES 256bit ECB

Nadpisywanie danych na twardym dysku: do 10 razy

Możliwość instalacji aplikacji bezpośrednio na urządzeniu

Obsługa Active Directory, LDAP

Wydruk podążający: możliwość odbioru drukowanej pracy na dowolnym urządzeniu (obsługa do 5 maszyn) bez konieczności instalowania zewnętrznego serwera

Oddzielny toner i bęben

 

 1. Usługa montażu i konfiguracji zestawów komputerowych, notebooka oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Usługa obejmuje dostarczenie sprzętu do lokalizacji (gabinetów) wskazanych przez zamawiającego, instalację systemu operacyjnego i pierwsze jego uruchomienie.
  W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego konfiguracja zgodnie z życzeniem zamawiającego, przeszkolenie osoby obsługującej urządzenie. Usługa nie obejmuje konfiguracji serwera.

 

Dostawca może zaproponować urządzenie o lepszych parametrach technicznych niż zaprezentowane, a parametry należy traktować jako minimalne.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Parametry i ilości jak powyżej

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia:

kompletny

gotowy do pracy bezpośrednio po dostawie

posiadający wszelką dokumentację i certyfikaty wymagane przepisami prawa

wolny od wad technicznych i prawnych,

 

 

Harmonogram i przybliżone terminy realizacji zamówienia:

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym z wybranym Oferentem i wykazany w umowie zawartej między Stronami. Zastrzega się jednak, iż ostateczny termin dostawy urządzenia nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:

1)         W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
 2. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
 3. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
 4. d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty.

2)         Oferta musi być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3)         Oferta musi zawierać:

 1. a) dane oferenta;
 2. b) cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT;
 3. c) okres gwarancji w latach;
 4. d) termin wykonania zamówienia w miesiącach;
 5. e) termin ważności oferty;
 6. f) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
 7. g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4)         Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań określonych powyżej zostaną odrzucone.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Kryteria oceny ofert:

 • Cena – cena ryczałtowa w PLN za dostarczenie poszczególnych sprzętów

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto: Waga 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena brutto:

Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych nieodrzuconych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100

1)         Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

2)         Minimalny wymagany okres gwarancji: jak w punkcie powyżej

Sposób wyboru Wykonawcy:

1)    Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę
w wyniku oceny kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów.

2)         Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 • Miejsce i sposób składania ofert: za pośrednictwem poczty email dokumenty
  w postaci plików PDF na adres:

g.kalkowski@cm-boruta.pl , –

bądź tradycyjnie pocztą na adres:

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu

 1. A. Struga 2-4, 95-100 Zgierz

2)         Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i oceniane.

3)         Termin składania ofert: 14.04.2023 r. do godz. 12:00

4)         Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Oferty niewypełnione będą odrzucane. Każdą stronę oferty należy parafować.

5)         Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

Informacje dotyczące oceny spełniania warunków i wykluczenia:

1)         Każdą ofertę niespełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym) odrzuca się.

2)         Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.

3)         W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4)         Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w zapytaniu ofertowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony,
a jego oferta odrzucona.

 

Postanowienia końcowe:

1)         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2)         Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.

3)         Osobami uprawnioną do kontaktów z Oferentami są:

 1. a) w sprawach merytorycznych: Wojciech Beczkowski nr tel. 735 920 617
 2. b) w sprawach formalnych: Grzegorz Kałkowski nr tel. 605 415 710

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

 1. a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
 2. b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
 3. c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
 4. d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

2) w zakresie terminu w przypadku:

 1. a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii
 2. b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
  z przedmiotem zamówienia;

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

 1. a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
 2. b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
  z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
 3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -formularz ofertowy

Załącznik -Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – 17.04.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/23 z dnia 04.04.2023 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane w ramach złożonego przez  Zamawiającego wniosku o powierzenie grantu
Przedsięwzięcia pn.„Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” w ramach Projektu
pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” (akronim „e-usługi POZ”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 

Zamawiający

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.

ul. A. Struga 2-4, 95-100 Zgierz

NIP: 732-217-05-33

REGON: 101475535

 

 1. Przedmiot i opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem, konfiguracją serwera telekomunikacyjnego Panasonic KX-NS1000NE i migracja do niego centrali telefonicznej Panasonic KX-TDE 200CE umożliwiając zaimplementowanie nowych funkcji tj.:

– kolejkowanie połączeń,

– nagrywanie połączeń,

– funkcje call center,

– aplikacje softphone na komputer PC.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia:

– kompletny,

– posiadający wszelką dokumentację i certyfikaty wymagane przepisami prawa,

– wolny od wad technicznych i prawnych.

Wykonawca dostarczy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz zorganizuje rozładunek na swój koszt, odpowiedzialność i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całego asortymentu do siedziby Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o., ul. A. Struga 2-4 w Zgierzu. Wykonawca dodatkowo na własny koszt dokona przeszkolenia obsługi.

 

Harmonogram i przybliżone terminy realizacji zamówienia:

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym z wybranym Oferentem i wykazany w umowie zawartej między Stronami. Zastrzega się jednak, iż ostateczny termin dostawy urządzenia nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu:

1)         W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
 2. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
 3. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
 4. d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty.

2)         Oferta musi być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3)         Oferta musi zawierać:

 1. a) dane oferenta;
 2. b) cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT;
 3. c) okres gwarancji w latach;
 4. d) termin wykonania zamówienia w miesiącach;
 5. e) termin ważności oferty;
 6. f) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
 7. g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4)         Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań określonych powyżej zostaną odrzucone.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Kryteria oceny ofert:

 • Cena – cena ryczałtowa w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto: Waga 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena brutto:

Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych nieodrzuconych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100

1)         Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Sposób wyboru Wykonawcy:

1)    Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę
w wyniku oceny kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów.

2)         Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę.

1) Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 • Miejsce i sposób składania ofert:

za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumenty  w postaci plików PDF na adres email: g.kalkowski@cm-boruta.pl

bądź tradycyjnie przesyłką  pocztową w zamkniętej opieczętowanej kopercie tytułem   „ Oferta ZO nr 1/23 – .„Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”  na adres:

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu

ul. A. Struga 2-4, 95-100 Zgierz

2)         Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i oceniane.

3)         Termin składania ofert: 14.04.2023 r. do godz. 12:00

4)         Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Oferty niewypełnione będą odrzucane. Każdą stronę oferty należy parafować.

5)         Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

Informacje dotyczące oceny spełniania warunków i wykluczenia:

1)         Każdą ofertę niespełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym) odrzuca się.

2)         Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.

3)         W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4)         Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w zapytaniu ofertowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony,
a jego oferta odrzucona.

Postanowienia końcowe:

1)         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2)         Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.

3)         Osobami uprawnioną do kontaktów z Oferentami są:

a) w sprawach merytorycznych: Grzegorz Kałkowski nr tel. 605 415 710

b) w sprawach formalnych: Grzegorz Kałkowski nr tel. 605 415 710

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

2) w zakresie terminu w przypadku:

a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
z przedmiotem zamówienia;

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik -Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – 17.04.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

w trybie art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego dotyczącego wykonania zamówienia na zagospodarowania terenu o powierzchni 2720 m2 , Centrum Medycznego BORUTA w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2 – 4 według załączonego projektu.

I. Zamawiający

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.
ul. A. Struga 2-4
95-100 Zgierz

II. Miejsce wykonania usługi:

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.
ul. A. Struga 2-4
95-100 Zgierz

Teren zewnętrzny

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1) W zakresie Wykonawcy jest:

a) zakup materiału roślinnego wg załączonego wykazu i przechowanie tych roślin do momentu posadzenia;
b) usunięcie darni w wyznaczonych miejscach;
c) utylizacja powstałej masy ogrodniczej;
d) nawiezienie i rozplantowanie ziemi w celu przygotowania terenu pod nasadzenia;
e) modelowanie terenu pod nasadzenia;
f) wykopanie i zaprawienie dołów ziemią ogrodniczą i nawozem pod sadzone rośliny;
g) położenie włókniny przeciwko chwastom na rabatach;
h) wykonanie nasadzeń zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu zieleni umieszczoną w załączniku ;
i) wysypanie korą;
j) regeneracja istniejących trawników.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego;
b) braku środków finansowych na realizację zamówienia;
c) gdy w wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna oferta;
d) gdy całkowita cena niniejszej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

4) Warunki realizacji zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca:

a) Wykonawca musi dysponować właściwym sprzętem technicznym niezbędnym do przeprowadzenia prac zgodnie z przedmiotem zamówienia;
b) Wykonawca zapewni wykwalifikowany zespół do wykonania zlecenia;
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane realizacją zamówienia;
d) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco porządkować teren po robotach, w  razie nie wywiązywania się przez wykonawcę z powyższego warunku, zamawiający może wstrzymać roboty do czasu uporządkowania terenu;

IV. Sposób przygotowania oferty:

– ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
– w ofercie należy podać jedną cenę za całość usługi,
– w ofercie należy podać cenę brutto wraz z wszelkimi kosztami, w tym np. dojazd

V. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia

– Termin wykonania zamówienia: 16.03.2015r. – 30.05.2015r.
–  Warunki płatności: przelew.  Należność płatna, po przedłożeniu faktury VAT z terminem płatności 60 dni,  wraz z protokołem odbioru prac

VI. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan roślin w okresie obowiązywania Umowy.

VII. Kryterium wyboru ofert:

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w  zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, również pod względem ceny.

VIII. W ofercie proszę podać:

cenę  netto i brutto na w/w zadanie.

IX. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.03.2015 roku, do godziny 15.00

X. Miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej można złożyć w Centrum Medycznym Boruta  Sp. z o.o. w Zgierzu,
ul. A. Struga 2-4 (sekretariat Prezesa Zarządu), budynek przychodni II piętro.

XI. Zamawiający zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu i zamknięcia przetargu bez wyboru ofert.

XII. Osoba upoważniona do kontaktów: Grzegorz Kałkowski tel. (42) 714 35 28 lub  605 415 710,  e-mail: g.kalkowski@cm-boruta.pl .

Załączniki :

Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni str. 1
Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni str. 2
Wykaz materiału roślinnego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty