Laboratorium

LABORATORIUM ANALITYCZNE
KIEROWNIK : mgr Ilona Zielińska
Kontakt telefoniczny 0-42 715-45-33
Cele laboratorium :
Laboratorium wykonuje badania diagnostyczne zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, w sposób zapewniający ich wiarygodność i przydatność w procesie diagnostycznym i leczniczym. Ma gwarantować wysoki poziom jakości świadczonych usług , a także zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracy personelu oraz zwiększać bezpieczeństwo pacjentów.
Pracownie:
Hematologii i Koagulologii
Biochemiczna
Analiz ogólnych
Laboratorium przyjmuje pacjentów i wykonuje badania od poniedziałku do piątku :
– pobranie materiału do badań rutynowych w godz. 7,30 – 9,30
– pobranie materiału do badań citowych / zagrażających życiu /7,30 – 17,00
Czas oczekiwania na wynik badania rutynowego wykonywanego w laboratorium CM Boruta – tego samego dnia po 15 –tej w Rejestracji Przychodni.
Czas oczekiwania na wynik badania cito – do 1 godziny w zależności od badania
Czas oczekiwania na wynik badania oznaczanego przez podwykonawców od 2 dni do 2 tygodni w zależności od rodzaju badania.
Materiał biologiczny do badań jest pobierany bezpiecznym systemem aspiracyjno –próżniowym firmy SARSTEDT.
Badania wykonuje i opracowuje wykwalifikowana, doświadczona kadra co w połączeniu z wysokiej klasy aparaturą pomiarowo-badawczą zapewnia wysoką wiarygodność uzyskanych wyników.
Sprzęt i odczynniki, na których pracujemy to analizator firmy Roche, Sysmex, BioKsel oraz kompatybilne do nich odczynniki spełniające kryteria ISO.
Laboratorium wykonuje następujące badania :
– morfologia krwi
– płytki krwi
– retikulocyty
– OB.
– PT / wskaźnik protrombinowy /, INR
– APTT
– ASO
– RF-lateks
– CRP
– antygen HBS
– HCV
– WR
– Helicobacter pylori
– próby wątrobowe / bilirubina, AST, ALT /
– mocznik, kreatynina , kwas moczowy
– glukoza
– obciążenie glukozą
– sód/ potas
– wapń
– magnez
– fosfor
– żelazo
– cholesterol + frakcje / HDL, LDL, trójglicerydy /
– CK, CK-MB
– Troponina
– amylaza
– ALP
– GGTP
– białko całkowite
– analiza moczu
– kał na krew utajoną
– kał – ogólne badanie
– kał na pasożyty
Pobieramy materiał biologiczny na badania z zakresu ;
– bakteriologii
– serologii grup krwi
– serologii chorób zakaźnych
– równowagi kwasowo-zasadowej
– hormonów.
Badania te wykonywane są przez podwykonawców , przeważnie przez Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
Wyniki badań są czytelne , przy każdym wyniku jest drukowany zakres wartości referencyjnych.
Laboratorium spełniając oczekiwania pacjentów stale pracuje nad polepszeniem jakości wykonywanych usług oraz rozszerza zakres wykonywanych badań.
Lokalizacja : budynek Przychodni CM Boruta
Punkt pobrań : III – piętro, czynny codziennie od 7,30 do 9,30
Laboratorium – III piętro
Jakość badań :
Celem zapewnienia wiarygodności wyników dla swoich odbiorców Laboratorium opracowało i wdrożyło system kontroli oznaczanych parametrów : kontrolę wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną, krajową i międzynarodową oraz ocenę i autoryzację wyniku ostatecznego.
Wszystkie parametry oznaczane na analizatorach są poddane standardowej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.
W oparciu o oryginalne materiały kontrolne dostarczane przez producentów odczynników wykorzystywanych w Laboratorium. W zależności od procedury wykonywanego testu stosowane są różne metody kontroli .
Przed wykonaniem serii próbek badanych oznaczane są próbki kontrolne na 1, 2 lub 3 poziomach wartości oznaczanych składników. Jeżeli mieszczą się w zakresie wartości oczekiwanych seria próbek badanych jest dopuszczona do analizy z gwarancją poprawności oznaczenia.
Otrzymanie wyniku kontroli wykraczającego poza dopuszczalny zakres dla parametru skutkuje wstrzymaniem analiz próbek pacjentów i podjęciem działań naprawczych w celu wykrycia przyczyny błędu i jej usunięcia. Próbki pacjentów są poddawane analizie dopiero po uzyskaniu akceptowalnych wyników kontroli.
W trakcie prowadzenia analiz w serii , stosowana jest dodatkowo kontrola powtarzalności wyniku , co umożliwia wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu analizatora w trakcie wykonywanych analiz
Wszystkie te działania mają na celu zredukowanie błędu laboratoryjnego i zminimalizowanie jego wpływu na wynik badania.
Laboratorium bierze udział w kontroli ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Większość parametrów jest oceniana przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
Z hematologii bierzemy również udział w programie międzynarodowym IQAS.
Przygotowanie pacjenta :
Dla standaryzacji otrzymanych wyników pacjent powinien :
– przyjść na czczo po 12-sto godzinnej przerwie w jedzeniu
– w przypadku niektórych badań należy wcześniej odstawić przyjmowane leki
– mocz do badania należy dostarczyć w plastikowym pojemniku opisanym : imieniem, nazwiskiem i rocznikiem lub datą urodzenia.
Jeżeli pacjent ma wątpliwości jak musi przygotować się do badania to najpierw powinien zgłosić się do Laboratorium celem uzyskania odpowiednich informacji.