O nas

Jednostka działa na podstawie:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
  • Akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
    Akt notarialny Repetytorium A Nr 3939/2012 z dnia 28.08.2012r.,
  • Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, Nr KRS: 0000435054,
  • Księgi Rejestrowej nr 10-00086 wydanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Dokumenty regulujące prace CM Boruta

  • Akt założycielski Spółki
  • Regulamin Organizacyjny
  • Schemat Organizacyjny