Przetargi Unijne

Tytuł projektu: „informatyzacja powiatowego zespołu opieki zdrowotnej w zgierzu  –  e-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w powiatowym zespole opieki zdrowotnej w zgierzu”

Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-010/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa iv: społeczeństwo informacyjne, działanie iv.2 e-usługi publiczne.

umowa

informacje o projekcie

ogłoszenia

sprawozdania

promocja projektu

kontrole