logo

INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI nazwa Zadania: „Urządzenie zieleni dla Centrum Medycznego Boruta sp. z o.o. w Zgierzu” wartość ogólna zadania: 99 020,00 zł wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW: 58 520,00 zł Zakres projektu: przygotowanie gruntu pod nasadzenia i dokonanie nasadzeń; zakup drzew liściastych i iglastych; zakup […]

Read More