CENTRUM  MEDYCZNE  BORUTA Sp. z  o. o. w  ZGIERZU ZATRUDNI  PIELĘGNIARKĘ W  PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W PRZYCHODNI   Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kadrami.

Read More

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu zatrudni lekarza specjalistę laryngologii do Poradni Laryngologicznej (AOS)   Wszelkie informacje są dostępne u Prezesa Spółki pod nr tel.  42 714 35 10 lub adresem e-mail: sekretariat@cm-boruta.pl

Read More

tk

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu informuje, iż od lipca b.r. posiada kontrakt z NFZ na wykonywanie badań tomografii komputerowej.     ZAPISY NA TOMOGRAF KOMPUTEROWY Badania tomografią komputerową w ramach kontraktu z NFZ wykonywane są zgodnie ze skierowaniem wystawionym przez lekarza specjalistę. Telefonicznie:   42 714-35-24 E-rejestracja: Konieczne jest założenie indywidualnego konta na portalu e-rejestracja. W uwagach […]

Read More

CENTRUM MEDYCZNE BORUTA Spółka z  o. o. w Zgierzu zatrudni pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych i do badań diagnostycznych. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z kadrami  697 625 330.   Bożenna Prymak Główny Specjalista ds. kadr i płac

Read More

20160427_100411

W latach 2013 – 2015 podjęto szereg przedsięwzięć w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz poprawy wizerunku Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu na kwotę ok. 2 000 000 zł. Wykonano instalację przyzywową w oddziałach szpitalnych. Zmodernizowano rozdzielnicę elektryczną RG. Zakupiono tomograf komputerowy. Rozbudowano i przebudowano budynek administracyjno-biurowy na potrzeby zakładu rehabilitacji. Wybudowano nowe […]

Read More

kartaprawpacjenta1

Pacjent ma prawo do… Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Prawo do informacji Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych Prawo pacjenta do tajemnicy informacji Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza […]

Read More

logo

INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI nazwa Zadania: „Urządzenie zieleni dla Centrum Medycznego Boruta sp. z o.o. w Zgierzu” wartość ogólna zadania: 99 020,00 zł wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW: 58 520,00 zł Zakres projektu: przygotowanie gruntu pod nasadzenia i dokonanie nasadzeń; zakup drzew liściastych i iglastych; zakup […]

Read More