INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

logo

INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

  • nazwa Zadania: „Urządzenie zieleni dla Centrum Medycznego Boruta sp. z o.o. w Zgierzu”
  • wartość ogólna zadania: 99 020,00 zł
  • wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW: 58 520,00 zł

Zakres projektu:

  • przygotowanie gruntu pod nasadzenia i dokonanie nasadzeń;
  • zakup drzew liściastych i iglastych;
  • zakup krzewów ozdobnych liściastych i pnączy;
  • zakup krzewów iglastych.